Hírek
A Viktor Niznansky által, 2001-ben kidolgozott önkormányzati reform hozta létre a mai területi önkormányzatokat vagy hivatalosan a „középszintű önkormányzati egységeket”. A reform célja a települési önkormányzatok tehermentesítése volt. Így alakult ki a mai nyolc megyei önkormányzat (Pozsony, Zsolna, Trencsén, Eperjes, Besztercebánya, Nagyszombat, Kassa és Nyitra központtal), amelyek élén a megyei elnökök (zupan, ispán) állnak. A megyei önkormányzat feladat- és jogkörébe tartozik többek közt a kórházak, középiskolák, közutak fenntartása, tömegközlekedés megszervezése, fogyasztóvédelem, foglalkozáspolitika. Tehát számos közintézmény sorsa múlik a megyei választások eredményétől, többek közt a magyar nyelvű középiskoláké is. Emellett megemlíthetjük a galántai kórház ügyét is, aminek a fennmaradásáról és a már szükségessé váló felújításáról a november végétől felálló új megyei önkormányzat lesz jogosult dönteni.

A megyei önkormányzati választáson választójoga van minden nagykorú, szlovákiai lakóhellyel rendelkező személynek, akit nem fosztottak meg személyi szabadságától egészségi állapota miatt, vagy nem ítélték szabadságvesztésre.  A választópolgárok közvetlenül szavaznak a megyei önkormányzat elnökének személyére. Az elnökjelöltek közül csak az abszolút többséget – a leadott szavazatok több mint felét – megszerző győzhet az első fordulóban.  Azokban a megyékben, ahol nem sikerül az első fordulóban dönteni az elnökről, ott második fordulót is tartanak. Ez a második forduló november 23-án kerül megrendezésre. Itt már csak a két legtöbb szavazatot megszerző jelölt indulhat és ebben a fordulóban a győzelemhez elegendő a leadott szavazatok egyszerű többsége is. Ezzel szemben a magyar választási rendszerben a választópolgárok nem jogosultak dönteni a megyei vagy fővárosi közgyűlés elnökének személyéről, azt a közgyűlés saját tagjai közül maga választja meg.

Szlovákiában a megyei képviselőtestület többi tagját úgynevezett kislistás rendszerben, tehát személyekre és nem pártokra leadott szavazatokkal választják meg. A választópolgár a járás által maximum delegálható számú képviselőjelöltet – például a vágsellyei járásban lakó választópolgár négy személyt – karikázhat be, mert ennyi számú képviselő jut be – a fenti példában Nyitra - megyei önkormányzat képviselőtestületébe. A jelöltek közül aztán a legtöbb szavazatot szerző, a járás képviseletére meghatározott számú jelölt válhat képviselővé. A járások képviselőiből áll össze aztán a megyei önkormányzat testülete.                                   Magyarországon a hasonló jogkörökkel rendelkező megyei közgyűlés tagjait arányos listás választási rendszerben választják meg. Itt a választópolgárok pártokra és nem személyekre szavaznak és az egyes pártok listái a leadott szavazatok arányában kapnak mandátumot. Listát csak az a párt állíthat, amelyik megszerezte a megye választópolgárai 1 százalékának az ajánlását. A választókerület nálunk a megye teljes területe, kivéve abból a megyei jogú városokat. A képviselők száma mindkét országban a lakosságszámhoz igazodik.

A szlovák megyei választási szisztéma semmiképp sem kedvez a felvidéki magyarság számára, ezt mutatja az is, hogy még sohasem sikerült magyar nemzetiségű elnököt megválasztani. Ezt a helyzetet a két párt az MKP és a Híd-Most közötti ellentétek sem könnyítették meg. Viszont bizalomra adhat okot az a tény, hogy a mostani választásokra, több dél-szlovákiai megyében is sikerült megállapodást kötniük. Így Nyitra megyében hat párt – köztük az MKP és a Híd is – közös elnökjelöltet állított, Pozsony megyében nem csak az elnökjelölt, hanem képviselőjelöltek személyében is konszenzusra jutottak, a besztercebányai illetve a kassai kerületben pedig mindkét párt ugyanazt a jelöltet támogatja.

A november 9-ei első fordulón alacsony, mindössze 20 százalékos volt a részvételi arány. Az MKP jelöltjei közül 39-en, a Híd-Most jelöltjei közül 17-en jutottak be a megyei testületekbe. Berényi József az MKP elnöke hatalmas sikernek értékelte az eredményt, különösen annak fényében, hogy az MKP jelenleg nem is parlamenti párt. A megyeelnöki pozíciók még nyitva vannak, a legtöbb esélye a győzelemre Tomas Galbavy, Nyitra megyei jelöltnek van, akit hat párt közösen, köztük a magyar pártok is támogatnak.
     dr. Both Hunor
Nemzetpolitikai Munkacsoport
Budapesti Fidelitas