Hírek
Répás Zsuzsanna 1998 és 2002 között a Külügyi Kabinet munkatársa, nemzetpolitikáért felelős kabinettitkár volt, majd a 2010-ben létrejövő Nemzetpolitikai Államtitkárság helyettes államtitkára lett. Őt kérdeztük az elmúlt négy év munkájáról, valamint a jövőbeni tervekről.
A beszélgetés elején az államtitkár asszony összefoglalta, hogy miket tart a legjelentősebb nemzetpolitikai lépéseknek az elmúlt négy évből. Elmondta, hogy véleménye szerint a legfontosabb eredmény az, hogy a kormány visszaszerezte a nemzetpolitika „becsületét és rangját”, nem csak az anyaországon belül, hanem határon kívül is. Minden határon túli magyar úgy érezheti ezután, hogy számít és fontos az anyaországnak. A Kormány által megalkotott Alaptörvény „D” cikke is mutatja, hogy Magyarország most már nem csak „támogatja” a határon túli magyarokat, hanem „felelősséget visel a határain kívül élő magyarok sorsáért”, ami egy jóval erősebb kötelék, szorosabb kapocs, mint a puszta támogatás. Répás Zsuzsanna nemzetpolitikai szempontból nagyon fontosnak tarja az egyszerűsített honosítás bevezetését, de kiemelte a Nemzeti Összetartozás napjáról elfogadott törvényt, mint szimbolikus intézkedést, amely szintén erősíti a nemzet egységét.
Kitért továbbá a Határtalanul programra, aminek köszönhetően több tízezer kisiskolás utazhatott Kárpátaljára, Felvidékre, Délvidékre és Erdélybe, illetve a Kőrösi programra, ami révén tavaly ötven, idén pedig száz fiatal utazhat ki a diaszpórában élő magyar közösségekhez.
A beszélgetés második felében az egyes magyarlakta határon túli területek helyzetéről, valamint a kormány előtt álló legfontosabb nemzetpolitikai feladatokról volt szó.
Az államtitkár asszony szerint külön kell kezelni a szórvány illetve a zömében magyarok által lakott vidékeket és fontosnak tartja, hogy a szórvány vidékeken speciális programok működjenek a még meglévő magyarság megőrzésére. Az egyik leghatékonyabb eszköznek ennek érdekében a magyar nyelvű oktatás erősítését tartja. Beszámolt arról, hogy a magyar iskolákhoz való könnyebb hozzáférés végett számos helyen beindítottak iskolabusz programokat, aminek köszönhetően a városok peremvidékein élők a belvárosban elhelyezkedő magyar iskolát jóval könnyebben el tudják érni.
Arra a kérdésre, hogy melyik környező országban sikerült a legjobb eredményeket elérni nemzetpolitikai téren, Répás Zsuzsanna azt válaszolta, hogy szerinte Szerbiában. Ennek okaként nem csak a szerb Uniós ambíciókat, hanem Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) jó politizálását, valamint a magyar kormánnyal ápolt jó kapcsolatait is fel lehet hozni.
Feltettük azt a kérdést az államtitkár asszonynak, hogy mennyiben járulhatnak hozzá a magyar cégek a szórványban élő magyarság megmaradásához. Répás Zsuzsanna szerint csak akkor lehet ennek megőrző ereje, ha ezek a cégek törekednek magyar munkaerőt alkalmazni. Megemlítette továbbá, hogy számos, az anyaország és a határon túli vidékek gazdasági kapcsolatait erősítő program van folyamatban, mint például a Wekerle terv, vagy Mikó Imre terv Erdélyben.
Megkérdeztük azt is, hogy mennyiben lehet konzerváló hatása a szórvány vidékekkel való idegenforgalmi kapcsolatok erősítésének. Az államtitkár asszony azt mondta, hogy mindenképp hozzájárulhat a megmaradáshoz, továbbá felhívta a figyelmet a Határtalanul programra, ami előnyben részesíti azokat a pályázókat, akik szórvány vidékre kívánnak utazni.
Egy tartalmas és érdekes beszélgetésnek lehettünk tanúi. Kíváncsian várjuk a következő vendéget.
                                                                                                                           Both Hunor